SOSYAL SORUMLULUK

Şirketimiz üretim faaliyetleri dışında ülkemizin bilhassa kültürel hayatına katkıda bulunmak için, her yıl Karaman ilinde kutlanılan Türkçe Dil Bayramı etkinliklerine katkıda bulunmak için kitap ve eser yayınlayarak hediye şeklinde ücretsiz dağıtılmaktadır. Bu faaliyet kurucu ortağımız İbrahim Rıfkı BOYNUKALIN yönetiminde sürdürülmektedir. 2011 'de başlattığımız kitap yayınlama etkinliimize bağlı olarak 5 kitap yayınlanmıştır.

Eser isimleri şu şekildedir.

* (2011) Türkiye, Karaman ve Anı Bisküvi * (2012) Karaman'ın İktisadi ve Sosyal Gelişimi * (2013) Karaman Beylerinden Pir Ahmet * (2014) Karaman ve Ankara'dan Anılar * (2015) Milli Mücadele'de Karaman

Karaman ile ilgili eser hazırlayanlar, şirketimize incelenmek üzere Eser Teklif Formu ile gönderebilir. Teklif edilen çalışma şirketimiz tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülürse yayınlanacaktır.

Kurucu ortağımız Ömer Nazım BOYNUKALIN, Karamanoğu Mehmet Bey Üniversitesi Yaşatma ve Yaptırma Vakıf Başkanı olarak Karaman'da 19 bin öğrencinin öğrenim gördüğü Karamanoğu Mehmet Bey Üniversitesi'nin gerçekleştirilmesi için vakıf olarak arsa temini (2 milyon m2 arsa), kampüslerden birinin yapımını ve vakıf olarak üniversite kampüsü içine 2000 fidan dikiminin gerçekleştirilmesini sağlamıştır.

Yine vakıf olarak Hemşirelik Yüksekokulu için 3700 m2 lik 5 katlı bina tahsisi yapılmıştır. Türk Hava Kurumu'na bağlı olarak Havacılık Yüksekokulu'nun Karaman'da açılması için gerekli girişim ve temaslar da bulunarak okulun, 2016 eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirilmiştir.

Karaman Huzur Evi yaptırma derneği başkan yardımcısı olarak görev üstlenmiş ve bina Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne devri sağlanmıştır.

Şirketimiz 1450 çalışanından gönüllü kan bağışı yapılarak Mut-Mersin yoluna fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Kızılay Kız Öğrenci Yurdu yapımında gönüllü olarak faaliyetlere katkıda bulunmuş, 210 yataklı tesis devreye girmiştir.