KALİTE

Kalite belgeleri yönetim sistemlerini kurmuş işletmeler rekabet ortamında karşılıklı fayda yaratarak daha kolay sistemli ve tamamen sıfır hata ile iş yapma olanağını yakalarlar. Bu bağlamda işletmeler ulusal ve uluslararası ticaret sahnesinde saygın bir yer edinirler.

Şirketimiz ANI BİSKÜVİ de globalleşen dünyada artan rekabet şartları yanında ekonomik gelişmeler yüksek müşteri beklentileri işletmelerin içinde bulunduğu sektörde pazar paylarını korumaları sadece teknolojik yatırımlarla değil ürettikleri mamullerinde çok kaliteli ve tüketiciye her tür güvence sağlamakla mümkün olduğuna inanan ANI BİSKÜVİ A.Ş gıda sektöründe kalite her şeyin önünde gelir prensibiyle hareket ederek T.S.E ve ISO 9000 kalite belgelerine öncelikle sahip olmuştur.

ANI BİSKÜVİ kalite sistem belgelerine tüm çalışanlarını da inandırmış ve işletmenin tüm birimlerinde düzeltici, önleyici faaliyetlerle sistem mükemmel şekilde yürütülmektedir.

Biz ANI BİSKÜVİ olarak, kalite için inanarak söyleyebileceğimiz prensipleri kısaca özetlersek :

* Kalite ilk defada doğru yapmaktır.

* Kalite ancak çok iyi bir takım çalışması ile elde edilir.

* Sürekli iyileştirme ve geliştirme işletmenin hedefidir.

* Kalite müşteri beklentisinin karşılanmasıdır.

* Etkin kararlar güvenilir donelere sahip olmakla elde edilir.

ANI BİSKÜVİ'nin sahip olduğu belgelerden;

T.S.E Belgesi Malların ve hizmetlerin ilgili Türk Standartlarına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standartları Enstitüsünün garantisi altında olduğunu ifade eder.

ISO KALİTE SİSTEMİ = Kalite yönetim standartları diğer ürün standartları gibi uluslar arası kabul görmüş standartları içerir. Şu an dünyada uygulanmakta olan en üst düzey ISO belgesi ISO 22000'dir. ANI BİSKÜVİ ISO 9001 ve IS0 22000 kalite sistemine sahiptir.

HACCP = Gıda güvenirliği sisteminde uygulanan en iyi standartları ve değerlendirmelere sahip bir sistem olup, üretilen ürünlerin insan sağlığını tehdit edecek bütün tehlikelerden arındırılmış bir kalite sistemidir. HACCP, IS0 22000 ile entegre olarak kalite sistemimizde titizlikle uygulanmaktadır.

Tüm ANI BİSKÜVİ çalışanlarının ortak çabasıyla bütün çeşitlerimiz kalite belgelerine, üretim izinlerine ve marka tescillerine sahiptir. Kalite el kitabımızda kalite için ortak politikamız: "Çalışanlarımızın ortak katılımı ile kaliteli ve sağlıklı ürünler üretmek temel ilkemizdir. Kaliteli üretimi sürekli bir gelişme içinde çalışarak başaracağız."

HACCP GIDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Kuruluşumuzda çalışan herkesin gönül seferberliği ve bilinçli çabaları ile müşterilerimize lezzetli, kaliteli ve güvenli ürünler sunarak rekabet yarışında önde olmak ana ilkemizdir.

Bu ilkemizi gerçekleştirmek için girdilerimizin satın alınmasından itibaren mamüllerimizin müşterilerimize ulaştırılmasına kadar;

* Mevzuatın uygunluğuna önem verir,

* Çalışanlarımızı eğitir,

* Üretimde hijyen kurallarına uyulmasını sağlar,

* Gelişen şartlara uyum için akılcı ve planlı çalışmaya önem verir,

* Bilgi ve verilere dayalı karar verir,

* Müşterilerimizin istek ve beklentilerini sürekli olarak izler,

* Tedarikçilerimizle işbirliği yapar,

* Faaliyetimizin etkinliğini sürekli iyileştiririz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

ANI BİSKÜVİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ve çalışanları olarak iş sürekliliğimize ve bilgiye yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

* Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

* Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,

* Bilgiye yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,

* Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi,

yönünde faaliyetlerimizi, tüm yönetim sistemleri ile birlikte yöneterek gıda sektöründe bilgi güvenliği açısından bütün gücümüzle çalışırız.

HİJYEN VE SANİTASYON POLİTİKAMIZ

Temizlik ve hijyen faaliyetlerimizde insan, doğayı ve ön planda tutmak,
Paydaşlarımızın isteklerine göre sağlıklı, hijyenik, standartlara uygun ve güvenilir ürünler üretmek
Her Kademede eğitimli ve bilinçli personel yaklaşımını benimsemek ve uygulamak, personelin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması yönünde sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak
Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve etkinliğini artırmak.
Yasal ve Düzenleyici Şartlara Uygunluğunu Sağlamak,


Genel Müdür
A. Kemal BOYNUKALIN